Já jsem ta cesta, pravda a život. (Czech)

€59.95

Tato pohlednice je zdarma na objednávku a je balena po 10 kusech v obálce. Pohlednice jsou dodávány po celém světě a platíte pouze běžné náklady na dopravu.

This postcard is free to order and is packed per 10 pieces in an envelope. The postcards are sent worldwide and you only pay the regular shipping costs. You can leave the number of postcards at 1 because that means 1 set of 10 postcards.