Ja som tá Cesta, Pravda i Život. (Slovak)

€59.95

Túto pohľadnicu je možné objednať zadarmo a je balená na 10 kusov v obálke. Pohľadnice sa dodávajú do celého sveta a platíte iba bežné náklady na dopravu.

This postcard is free to order and is packed per 10 pieces in an envelope. The postcards are sent worldwide and you only pay the regular shipping costs. You can leave the number of postcards at 1 because that means 1 set of 10 postcards.